• EHBO Valkenburg Zuid-Holland

Algemene voorwaarden

Voorwaarden ‘EHBO bij evenementen’

1.
EHBO vereniging Valkenburg ZH., biedt aan een organisatie hulp van goede kwaliteit. Dit houdt in dat de EHBO vrijwilligers inzet, die voldoen aan de eisen geformuleerd door het landelijk Oranje Kruis.
Dit betekent dat er altijd hulpverleners worden ingezet met een geldig eenheidsdiploma EHBO (oranje kruis) en een reanimatiediploma + AED.
2.
EHBO vereniging Valkenburg ZH. maakt met een organisatie vooraf afspraken over de kosten voor assistentie bij een hulpverleningsevenement.
3.
EHBO Vereniging Valkenburg ZH. maakt onderscheid in tarief tussen commerciële organisaties en niet- commerciële organisaties
4.
Aanvragen voor EHBO bij Evenementen dienen uiterlijk 4 weken voor aanvang van het evenement te worden ingestuurd, middels een volledig ingevuld en ondertekent ‘aanvraagformulier EHBO’. Bij goedkeuring van dit aanvraagformulier krijgt u een hulpverleningsformulier toegestuurd met de bevestiging van de gemaakte afspraken en de daarvoor berekende vergoeding.
5.
Wanneer in een uiterst geval EHBO vereniging Valkenburg ZH. om de een of andere reden niet kan voldoen aan een verzoek om EHBO bij evenementen, wordt de organisatie hierover uiterlijk 3 weken van tevoren schriftelijk, in kennis gesteld.
6.
EHBO Vereniging Valkenburg ZH. houdt zich ten alle tijden het recht om de EHBO hulpverlening bij evenementen onmiddellijk te staken, indien dit noodzakelijk wordt geacht betreffende de veiligheid van genoemde personen.
 
Met vragen en / of opmerkingen kunt u zich wenden tot:

EHBO vereniging Valkenburg ZH.
Coördinatie EHBO bij evenementen
Hendrika Turnhout
email:  hulpverlening@ ehbo-valkenburgzh.nl

Reacties zijn gesloten.