• EHBO Valkenburg Zuid-Holland

Competentietoets

Als je van een andere vereniging komt en geen competentie verklaring kan overleggen, of je bent niet in staat geweest om alle verplichte uren die nodig zijn voor verlenging van je diploma bij te wonen, is er de mogelijkheid van een competentietoets.

Dit is een regel van het Oranje Kruis. Tijdens een dergelijke toets wil de kaderinstructeur zien of alle geëiste vaardigheden aanwezig zijn en zonder problemen kunnen worden uitgevoerd. Bovendien wordt de theoretische kennis getoetst.

Wanneer alles in orde wordt bevonden kan het diploma worden verlengd. Zo niet dan zal in samenspraak met de kaderinstructeur gezocht worden naar een oplossing.

Ben je dus als lid van EHBO vereniging Valkenburg het afgelopen seizoen te weinig geweest, dan zal je over de behandelde onderwerpen die volgend seizoen niet meer aan de orde komen een competentietoets moeten afleggen.

Het Oranje Kruis wil het niveau van de gediplomeerde EHBO’ers garanderen. Door het toetsen van de competentie hoopt de EHBO vereniging Valkenburg dit niveau te kunnen blijven waarmaken.

Toetsdatum:              Wordt in overleg vastgesteld.
Kosten:                      zie tarievenpagina
Inschrijven:               Via mail of inschrijfformulier.

Reacties zijn gesloten.