• EHBO Valkenburg Zuid-Holland

Geschiedenis van EHBO- vereniging Valkenburg ZH

Uit verhalen van oudere Valkenburgers weten we dat er al voor WO II een EHBO-vereniging in Valkenburg bestond. Tijdens en het bombardement van Valkenburg zijn er diverse EHBO-ers actief geweest bij het verzorgen van de gewonden. Bij gebrek aan verbandmiddelen werden lakens in stroken gescheurd om zo de slachtoffers te kunnen helpen.

Op 7 november 1956 werd de EHBO-vereniging Valkenburg officieel opgericht.

In de jaren ’50, ’60 en ’70 bestond de vereniging uit zo’n 50 leden. Het was een echte gezelligheidsvereniging, met veel feestavonden, maar waar ook nog wat geleerd werd.

Eind jaren ’70 kwam de reanimatie erbij en werd het wat serieuzer. Er kwamen meer leden bij die EHBO voor hen werk nodig hadden.

Eind jaren ’80 kwam het verzoek van de gemeente om een groep te formeren die in rampomstandigheden kon uitrukken. De GOR-groep werd opgericht (Gewondenzorg Onder Rampomstandigheden). De groep volgde een pittige opleiding. Er werd veel geoefend, ook regelmatig samen met de brandweer en de andere EHBO-ers, meestal zeer leuke en leerzame oefeningen, bv. op vliegveld Valkenburg, bij Jongeneel Transport, rond en in een Orion, bij kassenbedrijf v.d.Meij BV, Garage Poot, Smalspoormuseum. Deze avonden werden altijd druk bezocht en er werd hard gewerkt.

De vereniging groeide en groeide. Er konden steeds meer cursussen gevolgd worden, Verbandleer, Eerste Hulp Aan Kinderen, Sportletsels, Reanimatie voor oudere cursisten, AED-gebruik, Wandelletsel. Ook kwam er behoefte aan de zgn. dagcursus (veelal voor mensen die EHBO voor hen werk nodig hebben ).

Al met al zijn we uitgegroeid tot een bloeiende vereniging met zo’n 115 leden en 120 cursisten die de een of meerdere modules volgen.

 

Reacties zijn gesloten.